تبلیغات محیطی

تبلیغات در اتوبوس شهری

Bus Advertising

Bus Advertising - Axe

Bus Advertising - Best Toothbrush

Bus Advertising - Heineken

Bus Advertising - McDonald

Bus Advertising - NZ Dating

Bus Advertising - Snickers

  نمونه هایی دیگر از تبلیغ خلاقانه بر روی بدنه اتوبوس  در همین وب نوشت

تبلیغ در ایستگاه اتوبوس

Cool Bus Stops around the World

Cool Bus Stops around the World

Cool Bus Stops around the World

Cool Bus Stops around the World

Cool Bus Stops around the World

Cool Bus Stops around the World

Cool Bus Stops around the World

Cool Bus Stops around the World

Cool Bus Stops around the World

Cool Bus Stops around the World

  نمونه هایی دیگر از تبلیغ خلاقانه ایستگاه اتوبوس در همین وب نوشت

تبلیغ در داخل مترو


تبلیغ در ایستگاه مترو

تلویزیون شهری

لایت باکس

بیلبورد

پل عابر پیاده

مترو

تبلیغ در مترو


Advertising in the Moscow subway

------------------------------------------------------

ایستگاه اتوبوس

 

 

/ 0 نظر / 70 بازدید